Privacyverklaring

Privacy verklaring Fleur Sastra 2023

Ik, Fleur Sastra, vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met info@fleursastra.nl

Verklaring:

Fleur Sastra, vertegenwoordigd door F.A.M. Sastra, gevestigd op de Postkantoorstraat 2, 6551BK te Weurt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens gebruik ik? 

Fleur Sastra verwerkt enkel gegevens, die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of per mail, en/of als je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden: 

– Voor- en achternaam 
– E-mailadres 
– Geboortedatum
– Woonplaats
– Andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in jouw dossier vastleg. 

Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken tijdens de looptijd van onze overeenkomst. Ik leg de problematiek en voortgang uit onze consulten vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze consulten, uitslagen van lichaamsmetingen en jouw fysieke en mentale gezondheid, medische achtergrond, beroep en gezinssamenstelling. Ik bewaar jouw dossier 7 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt. 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening? Dan zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, bestel- of factuurnummer en inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na het indienen van de klacht bewaren, met diens oplossing toegevoegd. 

Delen van persoonsgegevens met Derden 

Fleur Sastra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt 

De website van Fleur Sastra gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om je te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt. Ik gebruik cookies om je een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren. Je hebt op je eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van de website beperken.

Recht op wijziging of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen – met uitzondering van de gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fleursastra.nl. 

Beveiliging persoonsgegevens

Fleur Sastra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fleursastra.nl